axitnitriclagi

Axit Nitric hay Acid Nitric là một hợp chất vô cơ có công thức hóa học HNO3 ở trạng thái tinh khiết là chất lỏng không màu, theo thời gian chuyển sang màu v

Public collections

Showcase
Recommended

Creations

Friends

No friends