dankogroup

Danko City Cao Ngạn Thái Nguyên, Vietnam
DANKO GROUP” là một tập đoàn lớn mạnh có hơn 1000 CBCNV. Chia làm 6 công ty gồm: SUNTIMES, SUMMIT, HOMEVINA, THE LIGHT, HỪNG ĐÔNG, BÌNH NGUYÊN. Với kinh ng