Gody

Tso-Moriri hay gọi là "Moutain Lake", tĩnh lặng, sang cảnh và đẹp đến nao lòng! Hồ nằm ở phía đông nam của Ladakh.

Public collections

Showcase
Recommended

Creations

Friends

No friends