maytandinhrive

Thanh Xuân, Hà Nội
Máy tán đinh rive dùng để tán nối các tấm kim loại, các chi tiết bằng đinh tán, chốt tán. Máy tán đinh thường được dùng để làm chốt cho các sản phẩm cụ thể.

Public collections

Showcase
Recommended

Creations

Friends

No friends