Vũ Ngọc Minh Thư

Tôi là Vũ Ngọc Minh Thư - CEO$ Founder của blog Cầu Tre chuyên cung cấp đặc sản cà thực phẩm sạch.

Public collections

Showcase
Recommended

Creations

Friends

No friends